1980 va r?mâne anul în care lui Ceau?escu îi încol?e?te ideea de a pl?ti toate datoriile externe ale ??rii.
Toat? puterea se concentreaz? în mâinile familiei preziden?iale, care decide în acela?i an c? românii nu mai au voie s? de?in? mai mult de o locuin?? în proprietate personal?. De peste ocean vine o veste trist?: John Lennon a fost împu?cat mortal la New York.A?adar, 1980 înseamn? mai mult? putere pentru familia Ceau?escu, dar mai ales începutul crizei datoriei externe care va aduce românilor o lung? perioad? de austeritate ?i s?r?cie.Acesta e ?i anul în care începe criza datoriei externe. Pentru a acoperi o parte din deficitul comercial, România se împrumut? la FMI de 1,5 miliarde de dolari pe care se oblig? s? le restituie în trei ani. Aici începe lung? perioade de austeritate în care românii strâng cureaua ca s? pl?teasc? datoria extern?.Magazinele se golesc de alimente, energia e ra?ionalizat?1980 e anul în care puterea se concentreaz? în mâinile familei Ceau?escu. Nicolae este reales pre?edinte al PCR de Marea Adunare Na?ional?, Elena preia conducerea Consiliului Na?ional pentru ?tiin?? ?i Tehnologie, iar mezinul familiei, Nicu, este ales pre?edinte CC al UTC.În acela?i an romanii aflau ca nu mai au voie s? de?in? în proprietate personal? mai mult de o locuin?? pentru întreaga familie. Restul primeau cu chirie de la stat îns? una dintre condi?ii era s? fii c?s?torit. A?a se fac? ca în 1980 fiecare al 40 lea bucure?tean era c?s?torit.În luna iulie, începe construc?ia centralei nuclearo-electrice de la Cernavoda, dar Ceau?escu n-a mai apucat s? vad? cele cinci reactoare date în folosin??.?i-n vreme ce românii descopereau America uitându-se la Dallas, în SUA se lans? CNN, iar Ronald Regan devenea pre?edinte. Sfâr?itul de an vine cu o veste trist? pentru fanii trupei The Beatels care afl? c? John Lennon a fost împu?cat mortal la New York de un fan.