1980 e anul în care puterea se concentreaz? în mâinile familei Ceau?escu. Nicolae este reales pre?edinte al PCR de Marea Adunare Na?ional?, Elena preia conducerea Consiliului Na?ional pentru ?tiin?? ?i Tehnologie, iar mezinul familiei, Nicu, este ales pre?edinte CC al UTC.În acela?i an romanii aflau ca nu mai au voie s? de?in? în proprietate personal? mai mult de o locuin?? pentru întreaga familie. Restul primeau cu chirie de la stat îns? una dintre condi?ii era s? fii c?s?torit. A?a se fac? ca în 1980 fiecare al 40 lea bucure?tean era c?s?torit.În luna iulie, începe construc?ia centralei nuclearo-electrice de la Cernavoda, dar Ceau?escu n-a mai apucat s? vad? cele cinci reactoare date în folosin??.?i-n vreme ce românii descopereau America uitându-se la Dallas, în SUA se lans? CNN, iar Ronald Regan devenea pre?edinte. Sfâr?itul de an vine cu o veste trist? pentru fanii trupei The Beatels care afl? c? John Lennon a fost împu?cat mortal la New York de un fan.